TEX Winter, ang nagmugna sa Triangle Offense, ug maoy mitabang ni multi-titled coach Phil Jackson nga makahagdaw og mga titulo sa NBA teams – ubos sa Chicago Bulls ug Los Angeles Lakers – ang mipanaw na sa laing kalibutan sa edad nga 96 anyos.

Ang iyang pamilya mibutyag nga siya namatay sa…

read more…